Uljée Virtueel Assistent neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Dit Privacy en Cookie Statement is speciaal opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Uljée Virtueel Assistent bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
Uljée Virtueel Assistent kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten bij Uljée Virtueel Assistent afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Uljée Virtueel Assistent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens
Uljée Virtueel Assistent gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

GDPR / AVG
Op de website van Uljée Virtueel Assistent (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens
Uljée Virtueel Assistent gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
Uljée Virtueel Assistent kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners
Uljée Virtueel Assistent deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Uljée Virtueel Assistent correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Uljée Virtueel Assistent een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uljée Virtueel Assistent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Uljée Virtueel Assistent jouw persoonsgegevens aan andere derden, als jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Overheidsinstanties
Op verzoek van overheidsinstanties zal Uljée Virtueel Assistent de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Uljée Virtueel Assistent maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
In de cookiebanner kan jij aangeven voor het gebruik van welke cookies op de Website jij toestemming geeft. De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

Noodzakelijke cookies
Uljée Virtueel Assistent maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen ons de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.
Noodzakelijke cookies die wij hanteren zijn cookies die het bestellen van diensten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen). Daarnaast heeft de Website cookies die de door jou gekozen instelling voor de Website opslaan. Nadat jij eenmalig jouw gewenste instelling hebt aangegeven, wordt door deze cookies de Website voortaan volgens die instelling aan jou getoond. Ten slotte bevat de Websitecookies die jouw surfgedrag op de Website volgen.

Statistische cookies
Statistische cookies helpen Uljée Virtueel Assistent te analyseren hoe jij de Website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Uljée Virtueel Assistent maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics. Uljée Virtueel Assistent krijgt inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan Uljée Virtueel Assistent de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
Lees hier over het specifieke privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Uljée Virtueel Assistent heeft hier geen invloed op. Uljée Virtueel Assistent heeft Google geen toestemming gegeven om de via de Academie verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Ten slotte is een cookie van Google Analytics geplaatst op de Website om verzoeksnelheid te vertragen.

Marketingcookies
Op de Website staan cookies en pixels van Facebook. Deze registreren dat jij de Website hebt bezocht. Vervolgens kunnen bij jouw volgende bezoeken aan Facebook advertenties van Uljée Virtueel Assistent worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.
De Website heeft ook cookies en pixels van YouTube. Deze registreren een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe jij YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. Daarnaast schatten deze de bandbreedte van gebruikers op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. Ten slotte wordt een unieke ID geregistreerd om statistieken bij te houden welke video’s van YouTube jij hebt gezien.

Cookies voor sociale netwerken
Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken verder door te sturen en weer te geven.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Uljée Virtueel Assistent draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uljée Virtueel Assistent bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor A Uljée Virtueel Assistent jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt ABFAB Online Business Management jouw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@uljeeva.nl. Uljée Virtueel Assistent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Uljée Virtueel Assistent neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uljée Virtueel Assistent heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Uljée Virtueel Assistent of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Uljée Virtueel Assistent verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via contact@uljeeva.nl.

https://uljeeva.nl/ is een website van Uljée Virtueel Assistent.
Uljée Virtueel Assistent is als volgt te bereiken:
Adres: Imkerlaan 10, 3958 ED Amerongen
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 61187291
Telefoon: +31 (0)6 2485 0103
E-mailadres: contact@uljeeva.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uljée Virtueel Assistent, verzoeken wij je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via
contact@uljeeva.nl. Uljée Virtueel Assistent zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Uljée Virtueel Assistent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.